MENU

Raport / THEATRE festival poster

Plakat przygotowany na konkurs festiwalu teatralnego Raport w Gdyni.

Festival poster, prepered for Raport theatre festiwal Gdynia,